Mesajul managerului de proiect

Stimate vizitator al site-ului,

Noi cu toţii ne dorim să locuim într-un mediu curat şi să asigurăm un viitor durabil copiilor noştri, să lăsăm o planetă curată pentru viitoarele generaţii. Acest lucru poate fi făcut prin efortul fiecărui din noi, şi în special, prin regândirea tehnologiilor utilizate actual, care au un nivel înalt de poluare. Este important ca acest principiu de utilizare a tehnologiilor curate şi eficiente să fie adoptat şi implementat şi la nivel regional/global.

Energia solară este una din posibilităţile de reducere a consumului de energie obţinut din arderea combustibililor fosili, care şi reprezintă cea mai mare cotă de poluare la nivel global, iar Moldova și România nu sunt excepţie.  Dacă vom învăţa să utilizăm cât mai pe larg şi la o eficienţă înaltă sursele de energie curată, cum este energia soarelui sau a vântului, atunci cu siguranţă voi avea o planetă sănătoasă!

Cooperarea transfrontalieră cu ţările vecine va amplifica mult mai repede efectul de reducere a poluării ca rezultat a dezvoltării şi implementării tehnologiilor pilot. Însă orice efort necesită investiţii substanţiale.

Uniunea Europeană a dezvoltat multiple instrumente, inclusiv financiare menite să asigure un viitor mai bun. Un astfel de instrument, îl constituie şi Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014–2020, în cadrul  Programului de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020 în cadrul căruia se implementează şi acest proiect, dedicat utilizării eficiente a energiei solare.

Misiunea proiectului

Proiectul dat are ca obiectiv general dezvoltarea unei noi tehnologii de utilizare eficientă a energiei solare. De fapt este un sistem de trigenerare, care va produce concomitent energie electrică, apă caldă sau frig în funcţie de necesitate. Proiectul se va baza pe utilizarea panourilor fotovoltaice standarde care au destinaţie producere energiei electrice la un randament de aproximativ 18%. Acest randament nu este constant pe perioada funcţionării şi de regulă scade odată cu creşterea temperaturii.

Pentru creşterea eficienţei a însăşi procesului de conversie a energiei solare în energie electrică este necesar de extras căldura de la panoul fotovoltaic. Astfel, panourile fotovoltaice vor fi echipate cu un sistem special de extragere a căldurii de la panoul fotovoltaic şi acumularea acesteia în apă caldă, care va fi utilizată pentru diverse necesităţi.

Totodată, pentru ridicarea eficienței sistemului va fi utilizat un răcitor, care va fi parte integrată a sistemului realizat.

În vederea testării tehnologiei propuse în cadrul proiectului se va dezvolta şi implementa o staţie fotovoltaică-termică (PVT) cu puterea instalată de 10,5kWp montată la staţiunea balneologică „Bucuria Sind” din Vadul-lui-Vodă, Moldova şi una de 4kWp instalată la Răducăneni, România. Calculele preventive arată, că randamentul global de utilizare a energiei solare prin intermediul tehnologiei propuse ar trebuie să fie de minimum 44%.

Dezvoltarea și cercetarea sistemului fotovoltaic-termic va livra noi cunoștințe și expertiză cercetătorilor și inginerilor în obținerea mai multor feluri de energie dintr-o singură sursă (electricitate, apă caldă și frig), care va conduce la creșterea eficienței echipamentelor și scăderea costurilor. Va oferi noi instrumente în multiplicarea tehnologiei și dimensionarea sistemelor similare.

Despre proiect

Obiectivele proiectului

  • Dezvoltarea conceptului optimal de realizare a sistemului de trigenerage în baza energiei solare
  • Identificarea cotelor de energie termică şi aer rece necesar a fi produse în funcţie de puterea instalată a sistemului fotovoltaic pentru obţinerea celei mai înalte eficienţe a sistemului de trigenerare
  • Replicarea soluţiei tehnice propuse de realizare a sistemului de trigenerare la scară mai mică în altă localitate pentru a confirma capacitatea de funcţionare a acestuia în diferite condiţii
  • Crearea de cunoştinţe noi în domeniul sistemelor de trigenerare, inclusiv brevetate, pentru a putea promova dezvoltarea ulterioară a tehnologiei în ţară. 

Descrierea proiectului

Proiectul este realizat în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi are codul de identificare 2SOFT/1.2.66.

Proiectul îşi propune să dezvolte şi să implementeze un sistem fotovoltaic-termic (PVT) de eficiență ridicată. Acest sistem PVT va produce concomitent energie electrică, energie termică şi aer rece, tehnologie numită - trigenerare. Panourile fotovoltaice vor fi dotate cu covoraşe cu tuburi capilare în parte posterioară, prin care va circula antigel şi va extrage căldura de la PVT, efect care va conduce la creşterea eficienţei de producere a energiei electrice cu peste 5%. energia termică obţinută va fi stocată în rezervor, şi utilizată în proporţiile necesare. Adiţional, sistemul PVT va include şi o instalaţiei de conversie a energiei termice în aer rece, ca pe timp de vară, cînd energia termică este în exces să producă aer rece ce va fi utilizat pentru răcirea spaţiilor. Aplicarea combinată a acestor trei tehnologii va conduce la creşterea eficienţei generale a sistemului la valoarea de 44%, ceea ce este net superioară eficienţei existente astăzi la sistemele fotovoltaice de 14%.

Acțiuni necesare a fi realizate

  • Elaborarea soluţiei tehnice optime de realizare a sistemului de trigenerare
  • Realizarea proiectului şi documentaţiei tehnice a sistemului PVT de 10,5kWp
  • Construcţia şi punerea în funcţiune a sistemului de trigenerare
  • Testarea şi elaborarea concluziilor privind eficienţa şi soluţia tehnică optimă de replicare a sistemului dat


Structura și locul amplasării sistemului 

Sistemul PVT va consta din 42 panouri fotovoltaice (67,2m2, 10,5kWp) care vor fi montate pe acoperişul clădirii staţiunii balneare Bucuria Sind, Vadul-lui-Vodă şi vor fi echipate cu covoraşe capilare umplute cu lichid antigel pentru producerea apei calde cu rezervor de stocare şi instalaţie de conversie a energiei termice în aer rece pentru răcirea spaţiilor. Soluţia tehnică implementată va creşte eficienţa de producere a energiei electrice de către PV cu 5%, va produce energie termică anuală în valoare de 7.320kWh și va genera 7900kWh de energie sub formă de aer rece, care în rezultat va creşte eficienţa globală a sistemului de conversie a energiei solare la 44%, comparativ cu 14% la utilizarea separată a PVT.

Acelaşi tip de sistem PVT la o scară de 4kWp va fi realizat şi pus în exploatare la Răducăneni, Iaşi, România pentru a teste capacitate de funcţionare în diverse amplasamente.

 

Echipa

Covalenco Nicolae – doctor în științe tehnice, conferențiar în inginerie electrică. Autor a 3 monografii și 25 de invenții. Vastă experiență în cercetarea și dezvoltarea de proiecte în domeniile energiei, inclusiv regenerabile, hidrodinamică, termodinamică și optică. Președinte și co-fondator al Asociației de experți în eficiență energetică și audit și Asociaţiei pentru Autonomie Energetică. Membru al Uniunii Naționale a Inventatorilor din Moldova. Medalia de argint pentru grupul de invenții aplicate (2007). Premiul mare al concursului de proiecte în domeniul energeticii ecologice (2019)
Negură Ion, Expert în domeniul eficienţei energetice, Manager energetic raional, specialist în promovarea şi implementarea proiectelor de eficiență energetică la nivel de comunitate, în elaborarea studiilor de fezabilitate privind construcția parc urilor fotovoltaice cu conectare la rețeaua electrică, specialist în dezvoltarea şi realizarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, inclusiv instalații de distribuție, instalații de racordare a consumatorilor și conectarea surselor regenerabile la rețea.
Tîrşu Mihai, Dr. are o experienţă de 25 de ani în sectorul energetic. Actualmente deţine poziţia de Director al Institutului de Energetică, care este o instituţie publică de cercetare şi acordă suport ştiinţific Ministerului Economiei şi Infrastructurii în elaborarea documentelor de politici în sectorul energetic. Unele din cele mai importante documente în care a participat institutul sunt: Strategia energetică a Moldovei 2030, Prognoza balanţei energetice a ţării, Planul Naţional de Eficienţă Energetică, Legea energiei electrice, legea Eficienţei Energetice, Legea cu privire la utilizarea surselor de energie regenerabilă etc. Dl Tîrşu deţine o experienţă vastă în managementul proiectelor, precum şi efectuarea acestora. Adiţional, deţine experienţă ca expert cheie în diferite proiecte de eficienţă energetică finanţate de stat şi instituţii internaţionale. Principalele activităţi de
Zaiţev Dmitrii, Dr. A elaborat şi dezvoltat diverse versiuni schematice ale cicloconvertoarelor statice cu un singur modul care se bazează pe principiul conversiei fazelor circulare. Elementele dispozitivelor au fost calculate și simulate. A dezvoltat mai multe variante originale a convertoarelor de frecvenţă cu un grad ridicat de precizie în controlul unghiului care pot fi considerate o alternativă instalaţiilor back-to-back. Este expert în dezvoltarea soluţiilor de utilizare eficientă a surselor regenerabile de energie, specialist în dezvoltarea rapoartelor de audit energetic şi în dezvoltarea soluţiilor tehnice de eficientizare a consumului de energie.
Mihai Gavrilaş, Profesor la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Catedra Energetică. Absolvent al facultăţii de Electrotehnică, specializarea Electroenergetică, în anul 1984. Obţine titlul de dr. ing. în anul 1994, în specializarea Electroenergetică. Profesor la catedra de Energetică din anul 1999. Membru IEEE-Power Engineering Society din anul 1994. leadership (în prezent sunt directorul departamentului de Energetică și coordonator al grupului de discipline „Rețele și sisteme electrice”) buna experiență în managementul proiectelor – director la peste 40 granturi şi proiecte complexe de cercetare cu beneficiari din industria de profil, în cadrul cărora am coordonat echipe cu peste 6 membri (2004 – 2017) bună experienţă în organizarea unor activități în domeniul asigurării calităţii în învăţământul
Corodescu Cristian, Consilier, Consiliul Judeţean Iaşi, Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă

Întrebări/răspunsuri

1. Ce este energia solară?

Energia solară este energia emisă de Soare, fiind o sursă de energie regenerabilă. Termenul de energie regenerabilă se referă la forme de energie produse prin  transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, poate fi captată de către oameni utilizând diferite procedee, printre care instalaţiile solare.

Instalațiile solare sunt de 2 tipuri: termice și fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc energie electrică gratis. Cele termice ajută la economisirea gazului în proporție de 75% pe an, fiind utilizate la încălzirea încăperilor şi la producerea apei calde.

În Republica Moldova radiaţia globală (suma radiaţiei directe şi difuze) pe o suprafaţă orizontală în condiţii de nebulozitate medie constituie 1280 kWh/m2/an în zona de nord şi 1370 kWh/m2/an  - în zona de sud. Peste 75 % din această radiaţie revine lunilor aprilie-septembrie. Radiaţia globală în zona de nord este mai mică cu 3,5 % decât în zona centrală şi mai mare cu 2,6 % - în zona de sud.

2. Cum intenţionează proiectul să utilizeze energia solară?

De regulă, instalaţiile solare existente permit conversia energiei solare în 2 tipuri de energie: 1) electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice; 2) termică cu ajutorul colectoarelor solare. Proiectul tinde să demonstreze posibilitatea de a obţine şi frig pe lângă cele două componente menţionate, în baza unei instalaţii pilot de 10kWp construită la staţiunea balneologică „Bucuria Sind” din Vadul lui Vodă şi una de 4kWp construită la Răducăneni, România (trigenerare). Se estimează, că soluţia inovativă ce urmează a fi implementată va creşte randamentul de utilizare a panourilor fotovoltaice cu cel puţin 5%, iar randamentul de utilizare a energiei solare în final va creşte. Adiţional, toate 3 produse – energie electrică, energie termică şi frig se vor obţine numai în baza panourilor fotovoltaice.

3. Care este inovaţia proiectului?

Panourile fotovoltaice realizează conversia energiei solare în energie electrică cu o eficienţă de aproximativ 15-20% în funcţie de tehnologia utilizată. Celelalte 85-80% de energie solară care cad pe suprafaţa panoului fotovoltaic duc la încălzirea acestuia, ceea ce rezultă în descreşterea eficienţei de producere a energiei electrice. Noi planificăm, să montăm pe partea posterioară a panourilor fotovoltaice sisteme capilare specializate, care să absoarbă energia termică de pe suprafaţa panoului fotovoltaic. Acest lucru va duce la creşterea eficienţei de producere a energiei electrice de către panouri cu cel puţin 5%. În paralel, energia termică sustrasă se va acumula într-un rezervor de apă termic izolat pentru o utilizare ulterioară sau se va utiliza pentru pregătirea apei menajere la necesităţile curente. În cazul când nu este necesitate în apă caldă energia termică se va convertiza în frig cu ajutorul unei pompe de căldură apă-apă care va fi utilizat la răcirea spaţiilor.

4. Soluţia tehnică propusă de trigenerare poate fi utilizată de oricine?

Soluţia tehnică propusă – panouri fotovoltaice termice – poate fi utilizată de oricine. Este important să fie eficientă investiţia. Aceasta poate fi eficientă numai dacă sunt utilizate toate 3 produse concomitent – energie electrică şi energie termică sau frig. În caz contrar, investiţia nu se va recupera. Acesta şi este motivul principal din care se realizează instalaţia la staţiunea balneologică unde este necesitate în toate cele 3 produse energetice.

5. Care este costul unui kWp?

La moment conform estimărilor acesta nu ar  trebui să depăşească 1300 euro/kW. După realizarea sistemului solar investiţia exactă se va actualiza.

Contacte

INSTITUTUL DE ENERGETICA

str. Academiei 5,  mun. Chisinau, MD-2028

Republica Moldova

Tel: (+373 22) 72 70 40

Tel./Fax: (+373 22)  73 53 86

Email: [email protected]; [email protected]