Șef inginer (Republica Moldova)

Șef inginer (Republica Moldova)

Negură Ion, Expert în domeniul eficienţei energetice, Manager energetic raional, specialist în promovarea şi implementarea proiectelor de eficiență energetică la nivel de comunitate, în elaborarea studiilor de fezabilitate privind construcția parc urilor fotovoltaice cu conectare la rețeaua electrică, specialist în dezvoltarea şi realizarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, inclusiv instalații de distribuție, instalații de racordare a consumatorilor și conectarea surselor regenerabile la rețea.