Echipa

Covalenco Nicolae – doctor în științe tehnice, conferențiar în inginerie electrică. Autor a 3 monografii și 25 de invenții. Vastă experiență în cercetarea și dezvoltarea de proiecte în domeniile energiei, inclusiv regenerabile, hidrodinamică, termodinamică și optică. Președinte și co-fondator al Asociației de experți în eficiență energetică și audit și Asociaţiei pentru Autonomie Energetică. Membru al Uniunii Naționale a Inventatorilor din Moldova. Medalia de argint pentru grupul de invenții aplicate (2007). Premiul mare al concursului de proiecte în domeniul energeticii ecologice (2019)
Negură Ion, Expert în domeniul eficienţei energetice, Manager energetic raional, specialist în promovarea şi implementarea proiectelor de eficiență energetică la nivel de comunitate, în elaborarea studiilor de fezabilitate privind construcția parc urilor fotovoltaice cu conectare la rețeaua electrică, specialist în dezvoltarea şi realizarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, inclusiv instalații de distribuție, instalații de racordare a consumatorilor și conectarea surselor regenerabile la rețea.
Tîrşu Mihai, Dr. are o experienţă de 25 de ani în sectorul energetic. Actualmente deţine poziţia de Director al Institutului de Energetică, care este o instituţie publică de cercetare şi acordă suport ştiinţific Ministerului Economiei şi Infrastructurii în elaborarea documentelor de politici în sectorul energetic. Unele din cele mai importante documente în care a participat institutul sunt: Strategia energetică a Moldovei 2030, Prognoza balanţei energetice a ţării, Planul Naţional de Eficienţă Energetică, Legea energiei electrice, legea Eficienţei Energetice, Legea cu privire la utilizarea surselor de energie regenerabilă etc. Dl Tîrşu deţine o experienţă vastă în managementul proiectelor, precum şi efectuarea acestora. Adiţional, deţine experienţă ca expert cheie în diferite proiecte de eficienţă energetică finanţate de stat şi instituţii internaţionale. Principalele activităţi de
Zaiţev Dmitrii, Dr. A elaborat şi dezvoltat diverse versiuni schematice ale cicloconvertoarelor statice cu un singur modul care se bazează pe principiul conversiei fazelor circulare. Elementele dispozitivelor au fost calculate și simulate. A dezvoltat mai multe variante originale a convertoarelor de frecvenţă cu un grad ridicat de precizie în controlul unghiului care pot fi considerate o alternativă instalaţiilor back-to-back. Este expert în dezvoltarea soluţiilor de utilizare eficientă a surselor regenerabile de energie, specialist în dezvoltarea rapoartelor de audit energetic şi în dezvoltarea soluţiilor tehnice de eficientizare a consumului de energie.
Mihai Gavrilaş, Profesor la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Catedra Energetică. Absolvent al facultăţii de Electrotehnică, specializarea Electroenergetică, în anul 1984. Obţine titlul de dr. ing. în anul 1994, în specializarea Electroenergetică. Profesor la catedra de Energetică din anul 1999. Membru IEEE-Power Engineering Society din anul 1994. leadership (în prezent sunt directorul departamentului de Energetică și coordonator al grupului de discipline „Rețele și sisteme electrice”) buna experiență în managementul proiectelor – director la peste 40 granturi şi proiecte complexe de cercetare cu beneficiari din industria de profil, în cadrul cărora am coordonat echipe cu peste 6 membri (2004 – 2017) bună experienţă în organizarea unor activități în domeniul asigurării calităţii în învăţământul
Corodescu Cristian, Consilier, Consiliul Judeţean Iaşi, Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă