Cercetător principal (Republica Moldova)

Cercetător principal (Republica Moldova)

Tîrşu Mihai, Dr. are o experienţă de 25 de ani în sectorul energetic. Actualmente deţine poziţia de Director al Institutului de Energetică, care este o instituţie publică de cercetare şi acordă suport ştiinţific Ministerului Economiei şi Infrastructurii în elaborarea documentelor de politici în sectorul energetic. Unele din cele mai importante documente în care a participat institutul sunt: Strategia energetică a Moldovei 2030, Prognoza balanţei energetice a ţării, Planul Naţional de Eficienţă Energetică, Legea energiei electrice, legea Eficienţei Energetice, Legea cu privire la utilizarea surselor de energie regenerabilă etc.  Dl Tîrşu deţine o experienţă vastă în managementul proiectelor, precum şi efectuarea acestora.

Adiţional, deţine experienţă ca expert cheie în diferite proiecte de eficienţă energetică finanţate de stat şi instituţii internaţionale. Principalele activităţi de cercetare sunt orientate spre domeniile: studii de elaborare a diferitor scenarii de interconectare a sistemului electroenergetic al Moldovei la ENTSO-E, elaborarea măsurilor de fortificare şi dezvoltare a sistemului energetic, elaborarea scenariilor de dezvoltare a surselor de generare, elaborarea recomandărilor de balansare a sistemului electroenergetic în cazul creşterii surselor intermitente (regenerabile), elaborarea echipamentelor inovative de dirijare şi control a fluxurilor de putere, elaborarea măsurilor de reducere a consumurilor de energie, elaborarea rapoartelor de audit energetic pentru companii publice şi private. Rezultatele obţinute sunt oglindite în peste 180 de articole ştiinţifice, inclusiv brevete.