Întrebări/răspunsuri

1. Ce este energia solară?

Energia solară este energia emisă de Soare, fiind o sursă de energie regenerabilă. Termenul de energie regenerabilă se referă la forme de energie produse prin  transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, poate fi captată de către oameni utilizând diferite procedee, printre care instalaţiile solare.

Instalațiile solare sunt de 2 tipuri: termice și fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc energie electrică gratis. Cele termice ajută la economisirea gazului în proporție de 75% pe an, fiind utilizate la încălzirea încăperilor şi la producerea apei calde.

În Republica Moldova radiaţia globală (suma radiaţiei directe şi difuze) pe o suprafaţă orizontală în condiţii de nebulozitate medie constituie 1280 kWh/m2/an în zona de nord şi 1370 kWh/m2/an  - în zona de sud. Peste 75 % din această radiaţie revine lunilor aprilie-septembrie. Radiaţia globală în zona de nord este mai mică cu 3,5 % decât în zona centrală şi mai mare cu 2,6 % - în zona de sud.

2. Cum intenţionează proiectul să utilizeze energia solară?

De regulă, instalaţiile solare existente permit conversia energiei solare în 2 tipuri de energie: 1) electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice; 2) termică cu ajutorul colectoarelor solare. Proiectul tinde să demonstreze posibilitatea de a obţine şi frig pe lângă cele două componente menţionate, în baza unei instalaţii pilot de 10kWp construită la staţiunea balneologică „Bucuria Sind” din Vadul lui Vodă şi una de 4kWp construită la Răducăneni, România (trigenerare). Se estimează, că soluţia inovativă ce urmează a fi implementată va creşte randamentul de utilizare a panourilor fotovoltaice cu cel puţin 5%, iar randamentul de utilizare a energiei solare în final va creşte. Adiţional, toate 3 produse – energie electrică, energie termică şi frig se vor obţine numai în baza panourilor fotovoltaice.

3. Care este inovaţia proiectului?

Panourile fotovoltaice realizează conversia energiei solare în energie electrică cu o eficienţă de aproximativ 15-20% în funcţie de tehnologia utilizată. Celelalte 85-80% de energie solară care cad pe suprafaţa panoului fotovoltaic duc la încălzirea acestuia, ceea ce rezultă în descreşterea eficienţei de producere a energiei electrice. Noi planificăm, să montăm pe partea posterioară a panourilor fotovoltaice sisteme capilare specializate, care să absoarbă energia termică de pe suprafaţa panoului fotovoltaic. Acest lucru va duce la creşterea eficienţei de producere a energiei electrice de către panouri cu cel puţin 5%. În paralel, energia termică sustrasă se va acumula într-un rezervor de apă termic izolat pentru o utilizare ulterioară sau se va utiliza pentru pregătirea apei menajere la necesităţile curente. În cazul când nu este necesitate în apă caldă energia termică se va convertiza în frig cu ajutorul unei pompe de căldură apă-apă care va fi utilizat la răcirea spaţiilor.

4. Soluţia tehnică propusă de trigenerare poate fi utilizată de oricine?

Soluţia tehnică propusă – panouri fotovoltaice termice – poate fi utilizată de oricine. Este important să fie eficientă investiţia. Aceasta poate fi eficientă numai dacă sunt utilizate toate 3 produse concomitent – energie electrică şi energie termică sau frig. În caz contrar, investiţia nu se va recupera. Acesta şi este motivul principal din care se realizează instalaţia la staţiunea balneologică unde este necesitate în toate cele 3 produse energetice.

5. Care este costul unui kWp?

La moment conform estimărilor acesta nu ar  trebui să depăşească 1300 euro/kW. După realizarea sistemului solar investiţia exactă se va actualiza.