Manager proiect (România)

Manager proiect (România)

Mihai Gavrilaş, Profesor la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Catedra Energetică. Absolvent al facultăţii de Electrotehnică, specializarea Electroenergetică, în anul 1984. Obţine titlul de dr. ing. în anul 1994, în specializarea Electroenergetică. Profesor la catedra de Energetică din anul 1999. Membru IEEE-Power Engineering Society din anul 1994.

  • leadership (în prezent sunt directorul departamentului de Energetică și coordonator al grupului de discipline „Rețele și sisteme electrice”)
  • buna experiență în managementul proiectelor – director la peste 40 granturi şi proiecte complexe de cercetare cu beneficiari din industria de profil, în cadrul cărora am coordonat echipe cu peste 6 membri (2004 – 2017)
  • bună experienţă în organizarea unor activități în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior ca expert ARACIS – peste 10 misiuni de evaluare a unor programe de studii universitare (2006-2008) şi o misiune de evaluare instituţională (2007)
  • membru al Comisiei de Ştiinţe Inginereşti a CNCSIS (2005-2009)
  • director executiv al centrului de cercetare ştiinţifică IDENERG – Ingineria Distribuţiei Energiei, recunoscut CNCSIS (2001 – 2009)
  • membru al Registrului Naţional al Experţilor Evaluatori pentru evaluarea şi finanţarea programelor ştiinţifice şi educaţionale.